Metode & undervisningsprincipper

Undervisningsprincipper, Metode og Kvalitet

Vores førstehjælp er stiftet i 2017, og beskæftiger sig primært med førstehjælpsundervisning- og uddannelse. Vores kernekompetence er særligt tilrettelagte undervisningsforløb, som tilbydes til unge og voksne med indlæringsvanskeligheder, eller andre særlige behov. Vi har bred erfaring med undervisning, fra en række forskellige områder, og har brugt vores samlede erfaringer til at tilrettelægge særlige forløb, hvor den enkelte deltagers behov og udgangspunkt for læring er omdrejningspunktet.

UNDERVISNINGSPRINCIPPER

Vores undervisning er hovedsageligt bygget op omkring helheds- og aktivitetsprincippet. Helhedsprincippet tager udgangspunkt i at alle mennesker opfatter i helheder, og det er derfor er særligt vigtigt for os at sikre, at den enkelte deltager forstår meningen med undervisningen. Såfremt undervisningen giver mening, stiger motivationen også hos den enkelte deltager.

Aktivitetsprincippet prioriteres særdeles højt i vores undervisning. Bearbejdet lærestof indlæres lettere og huskes bedre, end det stof man enten blot har hørt om eller set præsenteret. Derfor søger vi at skabe så meget aktivitet blandt deltagerne som muligt. Såfremt at deltagerne føler sig motiverede, opnås med tiden også den effekt, at deltagerne vænner sig til selv at påtage sig et ansvar og tager initiativer til at optræde selvstændigt og modent. Der skabes en større eller mindre grad af selvaktivering, som er et meget værdifuldt udgangspunkt for undervisningen.

METODE

Hos Vores Førstehjælp benytter vi os af en bred vifte af moderne pædagogiske værktøjer i undervisningen. Vi er bevidste om, at deltagerne har forskellige udgangspunkter for læring, og at, ikke alle læringsstile, metoder og hjælpemidler passer til alle målgrupper. Derfor differentierer og tilpasser vi altid undervisningen bedst muligt efter målgruppen og den enkelte deltager.

Vi ønsker, at involvere deltagerne mest muligt i undervisningen bl.a. ved hjælp af samtaleundervisning, praktiske øvelser og simulationer, quizzer og konkurrenceelementer. Alt sammen foregår i et trygt læringsmiljø, hvor det er tilladt at begå fejl, og hvor der ikke er nogen skam i, at blive rettet eller korrigeret.

Vi søger at skabe et godt og trygt læringsmiljø, som beror på tillid, hvorfor vores undervisere altid er forstående, ærlige og giver noget af sig selv. For at fremme et trygt læringsmiljø, søger vi gennem hele forløbet, at skabe en relation til den enkelte deltager. Det gør vi bl.a. ved at underviserne åbner op for sig selv, og ved aktivt at lytte til og anerkende den enkelte deltagers ønsker og behov.

KVALITET

Vi går op i kvalitet

Vi prioriterer kvalitet over kvantitet og stiler altid efter at levere et tilfredsstillende produkt. Det forsøger vi at gøre ved at forventningsafstemme inden afvikling af kursus. Det er vigtigt for os, at have kendskab til deltagernes udgangspunkt for læring samt målet for undervisningen. Derved kan vi tilrettelægge undervisningen bedst muligt til målgruppen og den enkelte elev.

Vi holder målet for øje

Målet med undervisningen er ikke nødvendigvis ens for alle deltagere. Nogle kan have behov for at erhverve sig et kompetencegivende førstehjælpsbevis, som led i erhvervelse af kørekort. Andre kan have brug for succesoplevelser, som led i en større sammenhæng, som skal medvirke til at gøre dem livsduelige. Hvad end der er målet, søger vi at forventningsafstemme det inden forløbet. Det giver os de bedste forudsætninger for, at tage hensyn til den enkelte deltager gennem forløbet, og for at hjælpe denne med at opnå succes.

Vi er velforberedte

Vi benytter os af anerkendte pædagogiske værktøjer i undervisningen, og har har mange forskellige redskaber til rådighed. Det betyder at vi hurtigt kan revidere og tilpasse forløbet for den enkelte deltager undervejs, såfremt nogle måtte drage fordel af dette.

Ofte stillede spørgsmål

Vi arbejder udfra virkelighednære øvelsesscenarier med fokus på at alle vores kursister får tilegnet sig og/eller genopfrisket sine førstehjælpsfærdigheder. Praksisnær undervisning med minimum af teori.

Nej, når du booker et førstehjælpskursus hos Vores Førstehjælp medbringer vi alt udstyr såsom førstehjælpsbøger, øvelsesdukker, AED (hjerterstartere) etc.

Vi tilbyder førstehjælpsundervisning i hele Danmark. Alle vores kurser afholdes hos jer, således I som privat forening eller arbejdsplads ikke skal bruge tid på transport.

Nej, alle vores priser er inklusiv moms, transportudgifter (minus øer) og forberedelsestid.

Alle vores undervisere er certificeret førstehjælpsinstruktører og har tilmed stor erfaring fra ambulancetjenesten. Vi underviser ud fra Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer, hvorfor alle vores kurser er bevisgivende.

Alle vores priser er inklusiv moms.

Der må deltage op til 16 personer pr. kursus.

Forening af Selvstændige Førstehjælpsinstruktører

Foreningen af Selvstændige Førstehjælpsinstruktører (FSFI) er en national forening for instruktører i førstehjælp, som ønsker at udbyde førstehjælpskurser godkendt under Dansk Førstehjælpsråds (DFR) retningslinjer. Alle undervisere hos Vores Førstehjælp er registreret under FSFI. Når du booker førstehjælpsundervisning hos os Vores Førstehjælp afholdes denne jf. gældende retningslinjer fra Dansk Førstehjælpsråd og er derfor bevisgivende.