Særligt tilrettelagt Førstehjælpsundervisning

Særligt tilrettelagt undervisningsforløb

Vores særligt tilrettelagte førstehjælpsundervisning tager udgangspunkt i deltagernes behov og udgangspunkt for læring. Derfor er de enkelte forløb forskellige, og starter med en dialog og forventningsafstemning mellem os og jer. Undervisningen vil typisk være tilrettelagt over flere korte dage og det anvendte materiale er udarbejdet specifikt til jeres behov. Såfremt deltagerne tilegner sig den nødvendige viden og færdigheder, er der mulighed for udstedelse af kompetencegivende førstehjælpsbevis fra Dansk Førstehjælpsråd.

Kvalitet og metode

Vores kernekompetence er særligt tilrettelagte undervisningsforløb, som tilbydes til unge og voksne med indlæringsvanskeligheder, eller andre særlige behov. Vi har bred erfaring med undervisning, fra en række forskellige områder, og har brugt vores samlede erfaringer til at tilrettelægge særlige forløb, hvor den enkelte deltagers behov og udgangspunkt for læring er omdrejningspunktet.

Læs mere om undervisningsprincipper, kvalitet og metode her

Søg støtte hos Trygfonden

Trygfonden.dk støtter hvert år mere end 600 projekter, som har til formål at redde liv og/eller forbedre livskvalitet. Projekterne skal komme så mange som muligt til gode og inspirere til at tage ansvar for egen og andres sikkerhed.

Trygfonden.dk har ansøgningsfrist 2 gange om året: 1. marts og 1. september.

Læs mere om hvordan du ansøger på www.TrygFonden.dk

Eksempel på Særligt Tilrettelagt Førstehjælpsundervisning

  • 2 undervisere
  • 3 dage af 5 timer
  • 10-12 deltagere

Førstehjælp ved hjertestop – Brug af hjertestarter – Førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejene – Stabilt sideleje – Alarmering 1-1-2 – …og meget mere

DSC_0090.NEF

Asger Sminge / Medejer
Underviser på særligt tilrettelagte kurser

DSC_0081.NEF-2

Mads Lyngby / Medejer
Underviser på særligt tilrettelagte kurser

Ofte stillede spørgsmål

Vi arbejder udfra virkelighednære øvelsesscenarier med fokus på at alle vores kursister får tilegnet sig og/eller genopfrisket sine førstehjælpsfærdigheder. Praksisnær undervisning med minimum af teori.

Nej, når du booker et førstehjælpskursus hos Vores Førstehjælp medbringer vi alt udstyr såsom førstehjælpsbøger, øvelsesdukker, AED (hjerterstartere) etc.

Vi tilbyder førstehjælpsundervisning i hele Danmark. Alle vores kurser afholdes hos jer, således I som privat forening eller arbejdsplads ikke skal bruge tid på transport.

Nej, alle vores priser er inklusiv moms, transportudgifter (minus øer) og forberedelsestid.

Alle vores undervisere er certificeret førstehjælpsinstruktører og har tilmed stor erfaring fra ambulancetjenesten. Vi underviser ud fra Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer, hvorfor alle vores kurser er bevisgivende.

Alle vores priser er inklusiv moms.

Der må deltage op til 16 personer pr. kursus.

Forening af Selvstændige Førstehjælpsinstruktører

Foreningen af Selvstændige Førstehjælpsinstruktører (FSFI) er en national forening for instruktører i førstehjælp, som ønsker at udbyde førstehjælpskurser godkendt under Dansk Førstehjælpsråds (DFR) retningslinjer. Alle undervisere hos Vores Førstehjælp er registreret under FSFI. Når du booker førstehjælpsundervisning hos os Vores Førstehjælp afholdes denne jf. gældende retningslinjer fra Dansk Førstehjælpsråd og er derfor bevisgivende.