Funktionsuddannelser

Vores Førstehjælp tilbyder en række funktionsuddannelser. Funktionsuddannelserne er Dansk Førstehjælpsråds anbefalinger til samlede kursusforløb for særlige fag- eller målgrupper. Funktionsuddannelserne består af basisuddannelser, relevante tilvalgsuddannelser og i enkelte tilfælde særtillæg.

Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport

Førstehjælp til voksne med ansvar for børn

Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor

Færdselsrelateret førstehjælp til unge knallertførere

Førstehjælpere med særligt ansvar

Medborger førstehjælp

Vi tilbyder

  • Erfarne og certificerede instruktører der er aktive i ambulancetjenesten
  • Vi tilpasser og sammensætter førstehjælpskurser efter jeres behov
  • Undervisning der tager udgangspunkt i praksisnære øvelsesscenarier
  • Praksisnær undervisning af erfarne undervisere Ingen ekstra omkostninger